Testy

Testování potravinových přecitlivělostí

FOOD DETECTIVE: Test citlivosti na 59 položek stravy provedeme přímo v ordinaci při konzultaci. Hotový je do 45 minut a domů odcházíte s jasný plánem stravování pro další 2-3 měsíce.

FOOD PRINT: Laboratorní test senzitivity na 220+ potravin je hotov do 2 týdnů a jeho součástí je návrh eliminačního jídelníčku na následující 3 měsíce.

CANDIDA: Laboratorní test Candida Albicanis je vyhodnocen do 2 týdnů a součástí jsou i stravovací doporučení v případě pozitivního výsledku.

Testy DNA

DNA Life je v současné době nejkomplexnější genetické testování na trhu k vyhodnocení Vašeho genetického profilu.

K testování nabízí 6 profilů – DNA Health, DNA Diet, DNA Sport, DNA Estrogen, DNA Mind a DNA Skin – díky nim získáme jedinečný vhled do Vašeho genotypu a jeho působení na zdraví.

DNA Health je určen těm, kteří chtějí porozumět vlastnímu genotypu a jeho vlivu na zdraví a léčbu zdravotních obtíží. Obsáhlá analýza zahrnuje všechny hlavní aspekty zdraví a zároveň poskytuje jasnou interpretaci výsledků pro zdravý životní styl.

DNA Health testuje 45 genů ze sedmi oblastí, které zásadním způsobem ovlivňují naše zdraví:

  1. Metabolismus cholesterolu: geny ovlivňující míru, s jakou tělo mobilizuje triglyceridy do volných mastných kyselin. Volné mastné kyseliny jsou důležité pro cholesterol a jeho distribuci, a tudíž hrají roli při vzniku kardiovaskulárních onemocnění.
  2. B-vitaminy/Metylace: geny, které řídí metylaci – opravují a vytvářejí nové buňky a DNA.
  3. Proces detoxikace: geny určující kvalitu 1. a 2. detoxikační fáze. Tyto fáze jsou důležité v biologickéch procesech zodpovídajících za vyloučení a odstranění odpadních látek a toxinů.
  4. Zánět: geny, které ovlivňují zánětlivou odpověď těla, včetně míry produkce zánětlivých sloučenin. Pokud je zánětlivá úroveň vysoká, hrozí riziko vzniku různých civilizačních onemocnění.
  5. Antioxidační status: geny, stimulující produkci vlastních antioxidantů. Nízká produkce může způsobovat vysokou úroveň oxidativního stresu, zánět a hromadění toxinů v těle.
  6. Zdraví kostí: geny ovlivňující schopnost těla absorbovat a metabolizovat vitamin D a kalcium, zajišťující silnou kostní tkáň.
  7. Inzulinová rezistence: geny, jež ovlivňují citlivost těla na inzulin, a tím pádem riziko vzniku diabetu 2. typu.

DNA Diet je učena pro klienty, kteří mají mají trvalé obtíže s hubnutím nebo udržením váhy. Test je doporučován obzvláště lidem, kteří trpí nadváhou dlouhodobě nebo tuší, že by mohli mít genetické predispozice k obezitě.

DNA Diet testuje 20 genových variací, působících na metabolismus, spalování, hlad a regulaci nasycení, inzulinovou citlivost a zánět. Na základě výsledku tohoto testu DNA Diet mabídne doporučení pro zdravé stravování, cvičení a celkovou změnu životního stylu, s podstatným dopadem na váhu, metabolismus a schopnost uchovávat a spalovat tuk. Individuální analýzou výsledků DNA Diet jsme schopni doporučit nejlepší možný způsob stravování.

Studie ukazují, že různí jedinci reagují na odlišné typy stravy různě, tedy neexistuje jeden typ stravy fungující pro všechny. Testováním 20 stanovených genetických variací s DNA Diet můžeme doporučit nejlepší možné stravování pro každého jednotlivého klienta. Výsledky jsou posuzovány komplexně s přihlédnutím ke klientovm zvykům, rodinné anamnéze, dennímu režimu, dispozicím, předešlé historii hubnutí a požadované budoucí váze.

DNA Sport cílí jak na vrcholové, tak na rekreační sportovce, kteří chtějí vytěžit maximum z tréninkového úsilí. Hlavním skupinou jsou sportovci, kteří nedosahují v tréninku svého očekávání, klíč k výkonu totiž leží v jejich genech. Ať už po vítězném maratonském běhu nebo po dokončení prvního závodu je DNA Sport nezbytný nástroj k dosažení individuálního potenciálu sportovce. Testujeme 26 genů.

Faktory výkonu DNA Sport:

  1. Síla a vytrvalost: Test genů kódujících fyziologické faktory jako je oběhový a kardiovaskulární výkon, krevní tlak, srdeční a plicní kapacita, svalová síla a adaptace na trénink.
  2. Patologie měkkých tkání: Odhaluje genetické změny, které zvyšují pravděpodobnost zranění měkkých tkání, vazů a pojivových tkání.
  3. Doba zotavení: Testy genů, které působí na predispozice sportovce k zánětům, volným radikálům a oxidativnímu stresu.

DNA Estrogen – Estrogeny působí na růst, diferenciaci a funkci mnoha cílových tkání. Zlepšení estrogenového metabolismu má výhody především pro ženy trpící nemocemi estrogenové dominance, jako je endometrióza, premenstruační syndrom, fibroidní děložní tumory a tam, kde je v rodinné anamnéze přítomna rakovina prsu, dělohy, nebo vaječníků.

Změny genů zapojených v těchto biologických procesech pomáhají identifikovat populaci žen s vyšším celoživotním vystavením působení estrogenů, estrogenových metabolitů a ostatních karcinogenů. Porozumění individuální genetické variabilitě umožní vhodně zacílit stravu, životní styl a případný hormonální zásah.

Analýza DNA Estrogen zahrnuje test 10 genů zapojených do estrogenové biosyntézy, estrogenového metabolismu a I. a II. fáze detoxikace. Výsledky poskytují unikátní vodítko pro personalizování stravy, životního stylu, hormonální a nutraceutická doporučení.

DNA Mind – Podle výzkumů tvoří až 25% všech zdravotních postižení neuropsychiatrické poruchy. I když je dědičnost těchto duševních poruch významná, jejich rozvoj a průběh ovlivňuje také naše životospráva a prostředí, ve kterém žijeme. Genetické variace v klíčových biologických procesech, které přispívají k riziku rozvoje poruch duševního zdraví, mohou poskytnout náhled na prevenci, diagnostiku a léčbu onemocnění.

Test DNA Mind analyzuje 30 genů, u kterých bylo prokázáno, že jsou významně spojeny s klíčovými poruchami duševního zdraví. Jde o: neurodegenerativní poruchy (Alzheimerova choroba, demence, pokles kognitivních funkcí), návykové chování (riziko závislosti na alkoholu, nikotinu, konopí a opioidech; reakce na užívání konopí; poruchy příjmu potravy (přejídání)), změny nálad (deprese, bipolární, úzkostná a posttraumatická zátěž).

DNA Skin – naše genetika určuje i to, jak naše DNA zvládá potenciálně destruktivní působení UV záření. Na základě výsledků testu DNA Skin můžeme dát individuální doporučení týkající se životního stylu, výživy, nutraceutiky a kosmetiky pro zlepšení péče o pleť a snížení viditelných známek stárnutí. Pomůžeme vám identifikovat potenciální rizikové faktory a přirozené sklony k celé řadě kožních stavů a vlastností, od mastné pleti až po tvorbu pih. V profilu DNA Skin zkoumáme 19 genů v těchto oblastech: Pevnost a pružnost, citlivost na slunce a pigmentace, poškození, ochrana a schopnost regenerace, antioxidační stav, zánět.